Shërbimet

Mirë se vini në webfaqen tonë
Shtypshkronja Blendi, është themeluar në vitin 1990, nga Shaip Rama në Prishtinë. Mbi dy dekada përvojë pune dhe harmonia në mes dhjetëra punëtorëve, ka bërë që kjo shtypshkronjë të ofrojë profesionalizëm të plotë për klientët e saj. Besimi dhe frekuentimi i madh, ka bërë që”Blendi” të mos mbetet vetëm me një hapësirë pune në kryeqytet, por të zgjerohet edhe me librarinë (Prishtinë) dhe të hap një degë të saj në Lipjan. Me anë të pajisjeve Heidelberg, Roland, Xerox, Laner, Richo, Mimaki etj

 • Shkrepsa me llogo

 • Kapela me llogo

 • USB me llogo

 • Print
 • Billoboarda

 • Katalloga
 • Gravim

 • Revista

 • Kimika me llogo

 • Maica me llogo

 • Shkrepsa me llogo

 • Kapela me llogo

 • USB me llogo

 • Print
 • Billoboarda

 • Katalloga
 • Gravim

 • Revista

 • Kimika me llogo

 • Maica me llogo

KONTAKTI